Powel PunchMaster – støtter de nødvendige stegene av kvalitetsinspeksjonen

Løsningen er basert på en standardisert metodestruktur der et avvik betegnes som en «punch» og følges opp i en «punch follow-up» struktur. Den støtter både den administrative prosessen med å etablere prosjekter og inspeksjonsstruktur, definisjon av sjekklister og prosjektbemanning i forhold til kompetanse, og selve prosessen med å gjennomføre og dokumentere inspeksjoner i felt.  

Appen gjør det enkelt å utføre kvalitetsinspeksjoner fra mobil eller nettbrett i felt. Inspeksjonen utfører steg for steg og man har mulighet til å legge til bilder og kommentarer der det er nødvendig. En off-line funksjonalitet sørger for at all dokumentasjon blir automatisk registrert så fort du er tilknyttet internett igjen. 

Desktopversjonen er et saksbehandlingsverktøy som tilbyr forskjellige dashboard til de forskjellige rollene i organisasjonen. Løsningen gjør det enkelt for brukere å se status på hver inspeksjon og å lukke utbedrede avvik. 

Fordeler med Powel PunchMaster: 

Løsningen utnytter den skybaserte Microsoft Dynamics 365 plattformen med modulen FieldService. Plattformen Dynamics 365 utnytter en ny generasjon verktøy og metoder som bidrar til rask utvikling. En stor del av funksjonaliteten i løsningen benytter seg av eksisterende funksjonalitet i plattformen. Omfattende konfigurasjon kombinert med enkelte skreddersydde plug-ins utgjør den komplette løsningen.

Powel PunchMaster gjør arbeidsdagen mer effektiv ved å forenkle oppgaver og minske arbeidsbelastningen. Samtidig som den bidrar til at inspeksjoner fortsatt er av høy kvalitet.