Powel Nimbus forbedrer produksjonsplanlegging på Island

- Hittil har det vært en utmerket opplevelse, sier Kristján Halldórsson i Landsvirkjun. Kun få måneder etter at Powel Nimbus ble implementert for produksjonsplanlegging, kan det islandske kraftselskapet allerede se fordeler. Ikke bare er produksjonen mer effektiv og bedre planlagt enn tidligere, i tillegg har arbeidsprosesser blitt mer effektive og intern kommunikasjon har blitt forbedret. 

Det statlige selskapet står bak 75% av all energi produsert på Island og driver 16 kraftverk.

Verdensledende innen grønn energi

To faktorer gjør energisektoren på Island annerledes enn i andre land. For det første er landet i verdenstoppen når det gjelder grønn energi; nær 100% av landets energi kommer fra fornybare ressurser, først og fremst vannkraft. I Landsvirkjuns tilfelle produserer 14 av kraftverkene deres vannkraft mens de to siste er geotermiske kraftverk.  

For det andre, på grunn av Islands geografiske beliggenhet, er de et isolert marked, ute av stand til å kjøpe og selge elektrisitet fra utlandet. 

I et land hvor vannkraft er den vanligste energikilden, vil en periode med lite tilsig naturlig nok ha stor innvirkning på produsentene. Mens lite nedbør i Norge for eksempel vil føre til høyere energipriser kan en liknende periode på Island bokstavelig talt bety at man går tom for strøm, spesielt om lite nedbør er kombinert med dårlig planlegging.

På grunn av de spesielle forholdene i det islandske markedet er det oppgitt i kontrakter mellom energiprodusenter og kunder at energiselskap kan innskrenke leveranse av energi i perioder med lite tilsig av vann. Dette skjedde sist i 2014, som var et veldig tørt år for Island. Landsvirkjun håper at den detaljerte optimaliseringen som Nimbus tilbyr vil hjelpe dem å unngå innskrenking så mye som mulig i fremtiden.

Gammel kontra ny

Etter å ha brukt et hjemmelagd system implementert i Excel i nesten et tiår var firmaet klar over systemets begrensninger og de visste at på et tidspunkt ville de bli nødt til å investere i en mer kompleks løsning.

- Vårt tidligere system ble laget i sammenheng med at det islandske markedet ble desentralisert, og det ble kun laget med å fordele energi som formål, sier produksjonsplanlegger og prosjektleder Halldórsson.

- Det som manglet var interaksjonen mellom vannføring/magasinutvikling og produksjons-delen samt optimalisering på timebasis.

Selv om det er for tidlig å se definitive og konkluderende resultater etter kun noen få måneder så er Halldórsson og hans kollegaer sikre på at Powels løsning vil hjelpe dem å planlegge bedre. Firmaet estimerer at rundt 20% av fjorårets vanninskrenking kunne ha vært avverget om Nimbus hadde vært implementert allerede.

- Effektiv bruk av vann året gjennom vil naturligvis minske behovet for vanninskrenking. Om vi disponerer vannet på en effektiv og intelligent måte i forkant av en tørr periode så vil behovet bli mye mindre, sier Halldórsson.

Kundeservice

På grunn av at Island er isolert og selvforsynt når det kommer til energi så optimaliserer ikke kraftselskap i forhold til pris. På utsiden av et marked er det andre ting som teller, det viktigste her er å planlegge slik at kontrakter blir oppfyllt og strøm levert i henhold til forpliktelser.

Innskrenking betyr naturligvis et tap av omsetning for deres kunder, og Landsvirkjun ønsker å unngå dette i høyest mulig grad. Selskapet tar sikte på å komme så nær 100% levering som mulig. De ønsker å leve opp til sine kontrakter, tilføre kundene verdi og gi god kundeservice.

- For våre kunder betyr innskrenking et direkte tap, og deres tap er minst fem ganger våre tap, sier Halldórsson. Med Powel sin løsning kan vi øke maksimumssalget ut av systemet, og bedre effektivisering vil bidra til større salg. Vårt konservative mål er en 0,5% forbedring, noe som for tiden betyr at vi vil ha 70GWh ekstra kapasitet for maksimumssalg.

Forbedrede arbeidsprosesser

Det er i dag seks personer innenfor drift og planlegging i Landsvirkjun som bruker Nimbus. Firmaet planlegger tilgang for rundt 20 ekstra personer i forskjellige avdelinger. 

- Tidligere var det en person som hadde tilgang til systemet og som satt foran terminalen og tok alle avgjørelsene. Det var en stor begrensning for oss å kun ha én bruker, sier Halldórsson. Ikke bare når det gjaldt å bruke systemet, men også i forhold til å ha tilgang til informasjon.

Fordelene med Nimbus er blant annet at prosessene er tydelig definert og at systemet sporer oppgaver og kan se hva som blir gjort og hva som står igjen. I tillegg til produksjonsoptimeringen administrerer systemet også arbeidsprosessen.

- Jeg synes det er en fordel at brukere er “tvunget” til å gjøre tidsplanene for produksjonsplanlegging på samme måte. I vårt gamle system kunne det spille en liten rolle hvem det var som hadde gjort planleggingen. I dag, når alle må følge de samme prosedyrene, har arbeidsprosessene våre blitt mye mer konsekvente.  

Når andre avdelinger også får tilgang til det samme systemet håper de på forbedret kommunikasjon og informasjonsflyt mellom avdelingene.

 

Fra pilot til produksjon

Powel og Landsvirkjun begynte å jobbe sammen på slutten av 2013, da en pilot ble satt opp. I begynnelsen av april 2015 erklærte administrerende direktør Hörður Arnarson Nimbus offisiellt åpnet da han trykte på systemets Simulerings-knapp. I dag er Powel Nimbus brukt til å planlegge hele Landsvirkjuns vannkraftproduksjon og til å sørge for optimal energiproduksjon.

- For oss var dette et svært interessant projekt å jobbe på, sier projektleder i Powel, Bjørn Holmvik. Ikke bare fikk vi muligheten til å bevise løsningens tilpasningsevne til uvanlige omstendigheter, vi fikk også muligheten til å jobbe med dedikerte og veldig dyktige islandske bransjekollegaer. Vi ser nå på muligheten til å forsette vårt samarbeid og finne måter vi kan utvikle systemet videre på.

Halldórsson og hans kollegaer er enige. – Hittil har det vært en utmerket opplevelse. Det har vært lærerikt for oss i forhold til integrering av produksjon og vanndisponering, og vi har hatt et veldig godt samarbeid med Powel for å tilpasse og implementere Powel Nimbus til de unike behovene vi har på Island.