Powel Mesh

Kraftmarkedet er i stor endring. Smarte nett med smarte målere genererer større mengder data. Mengden av fornybar energi som kommer fra vind- og solkraft øker kraftig. Disse nye energitypene er også mer uforutsigbare enn den tradisjonelle, regulerbare vannkraften. Disse markedsendringene krever en sofistikert løsning for datahåndtering.

Powel Mesh håndterer økte datamengder på en tidsbesparende og trygg måte, og gir deg bedre oversikt over dine data. Systemløsningen tilrettelegger for at kraftprodusenters dyktige og kompetente medarbeidere skal kunne bruke mer kunnskap og tid på analyse og verdiskapende arbeid, istedenfor databehandling.  

Fordeler med Powel Mesh 

Powel Mesh krever installasjon av Powel Time Series Manager, Powel Smart Generation basismoduler og Powel Nimbus. Powel Mesh er avhengig av datalagring av rådata og simuleringsresultater fra den eksisterende tidsseriedatabasen. All derivasjon av tidsserier eller andre utregninger gjøres i Powel Mesh. Brukerflaten er Nimbus, Kalkulator og Mesh Configurator.