Elsmart Service Solutions

Løsningene fra Elsmart Service Solutions støtter din saksbehandling, internt og eksternt, gjennom hele verdikjeden. Elsmart-porteføljen dekker saksbehandling fra installatør til nettselskap - og ut til entreprenør. Service Solutions støtter intern saksbehandling, eksempelvis mellom montører. Ved å synkronisere disse to porteføljene dekker Powel Elsmart Service Solutions nettselskapenes saksbehandlingsprosesser, fra a til å.

ELSMART – sikrer fremtidens nettilknytning  

Portalløsningen Powel Elsmart understøtter arbeid i nettet og forenkler iverksettelse, gjennomføring og etterarbeid. Den mobile løsningen har en enkel og prosessorientert brukerflate med stegvise arbeidsprosesser. 

Powel Elsmart-portalen er en av de ledende på det nordiske markedet, og på kundelisten finnes store og mellomstore norske og svenske nettselskap. Portalen bidrar til å effektivisere flere kritiske interne- og eksterne samhandlingsprosesser, og kommuniserer med interne fagsystemer for enkel integrasjon.

Powel Elsmart støtter alle som arbeider i nettet, blant annet interne- og eksterne montører, installatører og planleggere.

Hovedmoduler: 

Apper:

Innenfor hver enkelt hovedmodul finnes en rekke programtillegg som kan gi ytterligere funksjonalitet innenfor og på tvers av hovedmodulene: Kartstøtte, Rapportering og statistikk, Fellesføring og Byggestrøm.  

 

SERVICE SOLUTIONS

Powel UtilityFlower en løsning for å og håndtere arbeidsprosesser for å saksbehandle, prosjektere og utføre arbeid i felt for nettselskaper og andre i Norden. Løsningen håndterer saksbehandling fra en sak oppstår i en kundeportal, i Elsmart fra Netbas eller andre integrerte systemer frem til saken er ferdigstilt levert og eventuelt fakturert.

Løsningen gir en rekke forbedringspotensialer i forhold til tradisjonelle og mer manuelle metoder for å håndtere saksbehandling og arbeidsordre, blant annet: 

Les mer om Powel UtilityFlow

 

 

Trenger du hjelp?

Support, Elsmart Service Solutions treffer du på (+47) 73 80 45 12
Tast 1 for Elsmart
Tast 2 for Service Solutions

 

Relatert innhold