Powel Dashboard Template

Ved å visualisere dine data i et dashboard, får du en tydeligere oversikt over stadig økende datamengder. Powel Dashboard Template er et verktøy som du enkelt konfigurerer mot ditt datasett. Last ned malen, konfigurer applikasjonen, og få bedre innblikk i dine data.

Malen lar deg bygge oversiktlige dashboard direkte fra ArcGIS Online webkart. Med kartet som utgangspunkt bygger du ditt dashboard etter dine ønsker og behov. Ta utgangspunkt i hvordan du jobber, og velg hvilke data og hvordan de skal fremstilles.

Ved å løfte informasjon ut av fagsystemene dine og inn i et dashboard får du mer ut av dine fagdata. Powel Dashboard Template er rammeverket som lar deg få oversikt over dine data slik du ønsker dem fremstilt. God oversikt legger til rette for god faglig analyse.

Malen kan i prinsippet brukes til å visualisere alle typer data, så lenge dataene har en geografi knyttet til seg. Om du har datamengder du ønsker å få bedre oversikt over, vil Powel Dashboard Template ha nytteverdi for din bedrift.

Du lager en applikasjon basert på malen og setter opp hvilket webkart som skal brukes. Webkartet viser de dataene du ønsker å analysere som punktobjekter med egenskapssett knyttet til seg.

Dashboardet viser den informasjonen du trekker ut av ditt fagsystem både i kart, og i form av hensiktsmessige presentasjonsverktøy som diagram og grafer. Dashboardet er dynamisk med et interaktivt forhold mellom kart og presentasjonerverktøy. Klikk på et objekt i kartet, og grafen presenterer den informasjonen.

Nøkkelfunksjoner:

Powel Dashboard Template er skybasert og ligger i ArcGIS Online. Løsningen krever ingen installasjon, og oppgradering, endringer og feilretting blir gjort automatisk. Et årlig abonnement gjør at du slipper uforutsette kostnader.

Powel Dashboard Template - en enklere måte å analysere fagdata 

Last ned faktaark her
Kjøp Powel Dashboard Template via ArcGIS Marketplace