iAM Viewer 3

Din NIS-informasjon alltid tilgjengelig

Den skybaserte innsynsløsningen Powel iAM Viewer gjør Network Information System (NIS) -informasjonen din tilgjengelig overalt, og lar deg dele informasjonen med alle dem som hver dag arbeider med nettet ditt - enten det er interne montører, eksterne entreprenører eller tjenestetilbydere på kontor eller i felt.

Nå kan du utruste alle som arbeider i felt med enkel, presis og oppdatert dokumentasjon når arbeidet skal planlegges og der avgjørelsene skal tas. iAM Viewer 3 hjelper deg å forbedre og effektivisere arbeidsprosesser som er avhengig av nettdokumentasjon og risiko for feil blir redusert. Ved å frigjøre informasjonen om nettet fra fagsystemet sparer du dessuten både tid og penger.

iAM Viewer 3 gir fordeler som:

iAM Viewer 3 leveres som en skytjeneste bygd på plattformen Microsoft Azure. All data ligger lagret lokalt hos nettselskapet med tilgang til data gjennom ArcGIS-serveren. Med nettskyplattformen får du fordeler som reduserte kostnader, økt fleksibilitet og forbedret sikkerhet. Powel sørger for sikker håndtering av data og oppdatering til siste versjon av iAM Viewer 3. 

Klikk her for en kort video om iAM Viewer 3
Klikk her for faktaark.