GeoNIS fra Powel

Powel GeoNIS Suite for ArcGIS inneholder funksjonalitet som er nødvendig for norske nettselskap. 

Suiten består av tre moduler som dekker:

GeoNIS-løsningen baserer seg på standardproduktene ArcGIS, fra ESRI og ArcFM fra Schneider, og utnytter mange av mulighetene og funksjonaliteten disse to produktene tilbyr.

Åpen og integrert

GeoNIS er en integrert applikasjon der all den funksjonaliteten sluttbruker trenger er samlet i en standard brukerflate i ArcMap. Løsningen gir deg et rikt sett av funksjoner for effektiv dokumentasjon, planlegging og forvaltning av ledningsnett, inkludert automatisk kvalitetssjekk som sikrer riktig og konsekvent datagrunnlag.

Siden GeoNIS baserer seg på standard utviklingsverktøy, databaser og kommunikasjonsprotokoller, lar løsningen seg enkelt integrere med andre viktige støttesystemer våre brukere benytter. Både datamodell, regler, programmeringsverktøy og funksjoner er veldokumenterte og tilgjengelige.

Informasjon som beskriver selskapets nett, slik som nettopologi og geografi, lagres i en felles åpen og enhetlig database. Dermed kan du meget fleksibelt tilpasse løsningen etter dine behov. Du kan tilpasse og videreutvikle både datamodell og applikasjon på egen hånd, eller la Powel hjelpe deg,

GeoNIS tar utgangspunkt i dine arbeidsprosesser og sørger for optimal data- og arbeidsflyt.

 

Nøkkelfunksjoner