Gemini VA

Gemini VA er et laget av fagfolk og kvalitetssikret i forskningsmiljøet. Etter å ha vært i markedet i mer enn 30 år har systemet etablert en de-facto standard for vann og avløpsinformasjon i Norge. Gemini VA er utviklet for å fokusere på de VA-faglige problemstillinger, samtidig som teknologien gjør det enkelt å kommunisere med andre systemer og aktivt bruke informasjonen som mottas. Gemini VA brukes av over 220 kommuner og over 80% av det norske ledningsnettet er kartlagt med bruk av Gemini VA. Markedsinngrepet spenner fra de største til de minste kommunene.

Vann er en nødvendighet for alt liv. For å sikre vår tilgang til denne livskilden er vi avhengig av god informasjon om vann-nettet, både for å kunne forvalte det optimalt og å kunne sikre det i forhold til ulike trusler. Tilsvarende er avløpsnettet sentralt for å redusere utslipp til våre mottakere.

Vann- og avløpsnettet er en viktig del av infrastrukturen i en kommune og dette representerer store verdier. Når en ledning først er lagt, skal den ligge der i lang tid fremover, gjerne 100-150 år. Det er derfor svært viktig at dette blir godt dokumentert og forvaltet. Ledningsnettet er komplisert og det er viktig at man har god oversikt over hva man har og hvordan tilstanden på nettet er. For å møte denne utfordringen trengs relevant informasjon om både ledningsnettet og forbrukerne. Gemini VA er laget for å ivareta dette.

Gjennom alle år har det vært fokus på selve informasjonen, i tillegg har produktet utviklet seg i takt med den teknologiske og VA-faglige utviklingen.

Gemini VA er en skrivebordsløsning og har gode web-baserte moduler som Gemini Portal som kan benyttes i felt eller på kontoret.

Gemini VA har funksjoner for:

Gemini VA håndterer eksterne data som informasjon og ikke kun som grafikk i kartet. Dette betyr at andre datasett kan anvendes i analysesammenhenger sammen med selve VA-informasjonen. Eksempel på dette kan være ulike soner. Eksterne datakilder kan brukes uten konvertering hvor koblingsnøkkel kan være koordinater, Matrikkel punkt eller objekt ID. Det kan også etableres kobling mot hydrauliske beregningsprogram der resultat fra beregninger kan vises i Gemini VA. Om ønskelig kan Gemini VA integreres mot SCADA-system der målepunkt vises i kartet sammen med utvalgte resultat.

 

Illustrasjon vanndråpe 
Ønsker du mer informasjon?
Klikk på ikonet for å laste ned whitepaper (PDF).