Gemini Melding

Med fokus på stedfestet serviceinformasjon hjelper Gemini Melding kundebehandlere til å gi fornuftige svar på stedet.

 Alle henvendelser registreres i en database hvor de ulike fagavdelinger løpende kan oppdatere og systematisere materialet. Denne type informasjon kan siden analyseres for bruk i planlegging og ved prioritering av tiltak. Melding er tilrettelagt for integrering med GAB og ulike digitale kartdatabaser.

Gemini Melding ivaretar følgende oppgaver:

Illustrasjon av konvolutt

Last ned faktark: 

Relatert innhold