Elsmart Serviceordre

For effektiv drift og forvaltning av aktiviteter, er et nettselskap avhengig av mange interne og ikke minst eksterne aktører. Dette gjør det krevende å ha kontroll og oversikt både over aktører og aktiviteter. Med Serviceordre kan man enkelt generere arbeidsordre og distribuere disse til de rette personene.

Gjennom Serviceordre har man full oversikt over alle planlagte arbeidsoppgaver og status på disse. I tillegg har løsningen integrasjon mot interne fagsystemer både hos nettselskap og utfører, og man får en sømløs dataflyt i hele prosessen. Dette sikrer korrekt datagrunnlag for oppdraget, og at de respektive fagsystemer oppdateres med korrekt informasjon etter at oppdraget er gjennomført.