Elsmart Produktkjøp

Elsmart Produktkjøp er en hovedmodul i Elsmart-løsningene som håndterer bestiller- og utførerrollen uavhengig av om utfører er egen montasjeavdeling eller ekstern entreprenør. Med Elsmart Produktkjøp kan vi tilby effektiv prosess-støtte for å håndtere nye krav fra NVE om konkurranseutsetting. 

Elsmart Produktkjøp effektiviserer oppdragskommunikasjon med eksterne entreprenører, men ikke minst oppfølging/dokumentasjon på oppdrag som intern entreprenør utfører for nettselskapet.

Produktkjøp knyttes normalt sammen med Nettmelding på den måten at en forhåndsmelding fra Nettmelding vil kunne tas over i Produktkjøp med all relevant informasjon fra meldingsskjemaet og bestilles til egen montasjeavdeling eller til eksterne entreprenører for utførelse av arbeid på distribusjonsnettet.

Standardfunksjonalitet: