Elsmart Kundefaktura

Elsmart Kundefaktura muliggjør oversendelse av fakturagrunnlag til sluttkunde ved å samle og presentere kostnaden som må betales i forbindelse med bestilt arbeid. Dette kan være kostnadene i forbindelse med tilknytning eller endringer på eksisterende bolig. 

Kundefaktura er integrert med de øvrige Elsmart-produktene, og kostnadslinjene genereres fra de forskjellige løsningene avhengig av hva slags arbeid som skal utføres. En arbeidsordre fra Nettmelding vil gjerne være målerrelatert, trafoutlevering, replombering eller sanering/riving av anlegget. En Produktkjøpsordre vil også overføre kostnadene estimert for arbeidet til Kundefaktura.

Når det samlede anleggsbidraget er på plass, vil nettselskapet sende tilbud til kunden. Tilbudsbrev og øvrige vedlegg genereres automatisk i kundefaktura og kan sendes direkte på e-post. 

Sakene vil så bli oppdatert kontinuerlig gjennom hele fakturaprosessen, fra «sendt» til «akseptert» til «betalt» slik at installatør eller entreprenør hele tiden har oversikt over hvor saken befinner seg. Løsningen kan også generere endrings- og sluttfaktura der det er nødvendig. 

Modulen inneholder følgende funksjoner: 

• Håndtering av eventuelle bunnfradrag
• MVA-håndtering
• Relative kostnadsandeler
• Produsere tilbud til kunde
• Innhenting av kundeaksept (også elektronisk)
• Sperre bestilling mot utførere inntil kunde har akseptert
• Eksport til fakturasystem

 

Tilleggsfunksjonalitet:

Integrasjoner
• Søking av kunde mot fakturasystem / ERP
• Oversending av fakturagrunnlag til fakturasystem / ERP

Elektroniske betalingsløsninger
• Elektronisk kundeaksept
• Elektronisk betaling av anleggsbidrag