DM Tilsyn

For økt kontroll og kvalitet med branntilsyn som sikrer verdier, liv og helse.  

Forebyggende branntilsyn er et stort og viktig ansvarsområde for brannvesenet. Jobben krever gode arbeidsplaner og sikker saksbehandling.

DM Tilsyn benyttes i brannvesenets forebyggende avdeling for å føre tilsyn med særskilte brannobjekter jfr. §13 i brann- og eksplosjonsvernloven. I tillegg kan det registreres inn andre typer objekter og tilsyn med farlige stoffer.

Løsningen gir deg all informasjon du behøver for å føre tilsyn i et og samme verktøy og hjelper deg å holde fokus på disse viktige områdene, selv i en allerede hektisk arbeidshverdag. DM Tilsyn hever kvaliteten på din dokumentasjon og gjør det enklere å holde oversikten over forebyggende branntilsyn. 

Nøkkelfunksjoner:

DM Tilsyn – for branntilsyn som sikrer verdier, liv og helse

Relatert innhold