Historie

2018 – +CityxChange blir godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. 

2018 – Powel ansetter Trond Straume som ny administrerende direktør. Straume har bred nordisk og internasjonal erfaring og kommer til Powel fra stillingen som CTO i britiske AVEVA

2017 – Powel mottar støtte til to prosjekter på 50 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge under programmene ENERGIX og Pilot-E. Begge prosjektene skal gå over tre år og bidra til digitalisering og det grønne skiftet i energisektoren. 

2017 – Tyskland blir det åttende landet hvor Powel har kontor etter etableringen av Powel GmbH. Kontoret i Düsseldorf skal støtte Powels raskt voksende virksomhet i Tyskland. 

2017 – Fornybarklyngen blir etablert av en rekke industrielle og offentlige aktører inkludert Powel. Klyngen er regionalt forankret i Midt-Norge, men har kunder og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. 

2015 – Fibernett blir et nytt stort satsningsområde for Powels infrastrukturløsninger og vi inngår en samarbeidsavtale med amerikanske 3-GIS. Med deres fiberløsning har vi en ekstremt kraftig plattform for dokumentasjon, planlegging og forvaltning spesifikt rettet mot fiber. 

2015 – Powel mottar 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å utvikle fremtidens IT-løsninger for vannbransjen. Beløpet er blant det største som er tildelt noe selskap i Trøndelag de siste årene. Prosjektet skal gjennomføres over tre år.

2015 – Powel blir Managed ISV Partner hos Microsoft, som er den tetteste formen for strategiske samarbeid Microsoft gjør med programvarehus. Ved å ta i bruk nettskyplattformen Microsoft Azure, vil Powel kunne gi sine kunder nye løsninger som er mer fleksible, relevante og tilgjengelige. 

2015 – Powel blir invitert av Vattenfall til å delta i Horizon 2020, EUs største forsknings- og innovasjonsprogram noensinne.  Powels driftsstøtteløsning iAM DMS vil blir brukt på testområdet i Sverige i prosjektet UPGRID.   

2014 – Forskningsrådets ENERGIX-program støtter Powels prosjekt «Nytt system for optimal planlegging av termiske og grønne energikilder mot samtidige kraftmarkeder».

2014 – Geogroup, eier av norske Geodata kjøper opp den danske Esri-distributøren Informi GIS, som Powel inngår avtale med. Avtalen posisjonerer Powel i en god situasjon i forhold til å ta ut nytteverdi av Esri-teknologien i hele Norden.

2014 – Selskapet MeterTech blir dannet med Powel som deleier. Selskapet består av teknikere som kan gjennomføre installasjon, vedlikehold og kontroll av målere, og vil jobbe operativt med målere og tilliggende programvare.

2014 – Powel tegner omfattende strategisk avtale med Validér og skaper Norges største plattform for håndtering av smarte målere.

2014 – Oppkjøp av Citec AS, leverandør av programvareløsningen ProAdm styrker Powel sin posisjon betraktelig innen entreprenørsektoren i Norge.

2014 – Powel åpner det første kontoret i Sør-Amerika, i Chiles hovedstad Santiago. 

2014 – Powel åpner det første polske kontoret i Gdansk, en by som har utviklet seg til en viktig IKT-hub.

2014 – Powel kjøper det norske selskapet Cascade. Cascade leverer tekniske supportsystemer for nettoperatører, inkludert den mye brukte løsningen OpenNIS.

2013 – Powel kjøper det sveitsiske selskapet Delta Energy Solutions, en markedsledende leverandør av programvare og tjenester for energiselskaper.

2013 – Kjøp av det svenske selskapet Optimization Partner. Kjøpet styrker Powels portefølje av optimaliseringsløsninger, i tråd med strategien om å levere markedsledende optimaliseringsløsninger til kundene våre.

2013 – Powel åpner kontor i Istanbul, Tyrkia. 

2012 – Powel kjøper Datamann AS, leverandør av programvareløsninger for brann- og feietjenester, samt web- og bookingløsninger for en rekke ulike typer virksomheter. Oppkjøpet styrker Powels posisjon innen kommunalteknisk virksomhet og beredskap.

2012 – Etablering av et datterselskap i Danmark, Powel åpner et kontor i Odense.

2011 – Powel inngår et strategisk partnerskap med Geodata og blir distributør av Esri-løsningen til norsk kommunesektor.

2011 – Powel kjøper Elsmart, et selskap som spesialiserer seg på systemer for meldingsbehandling mellom installatør og nettselskap. Dette oppkjøpet kompletterer Powels eksisterende tilbud i energimarkedet.

2010 – Det svenske selskapet Taxber blir en del av Powel. Taxber utvikler systemer for el- og fjernvarmebedrifter. For kundene innebar dette at de nå trenger bare én leverandør for flere prosesser.

2006 – Powel Gemini fusjonerer inn i Powel.

2006 – I løpet av 2005 kjøpte Powel alle aksjene i det svenske selskapet Tuben Teknik, og tidlig i 2006 ble selskapene slått sammen. Dette styrket Powels markedsposisjon ytterligere innen AAM (Automatic Meter Management).

2000 – Powel kjøper AVIT AS fra Asplan Viak IT, og dermed også Gemini-løsningene. Under navnet Powel Gemini AS utvidet Powel kundebasen og produktporteføljen i kommunesektoren, infrastruktur og entreprenører.

1997 – Powel etablerer et datterselskap i Sverige, og det første kontoret legges til Jönköping.

1996 – Powel ble etablert i Trondheim som en avlegger fra Energiforsyningens Forskningsinstitutt (EFI), en del av SINTEF-konsernet.