Elsmart Kvalitet

Kvalitetsmodulen i Elsmart er en selvstendig løsning som kan integreres mot ulike Elsmart-applikasjoner etter behov. Kvalitetsløsningen har dedikerte API/grensesnitt mot Serviceordre, Produktkjøp og Nettmelding. Løsningen har en egen saksbehandling- og fordelingsløsning med innbokser og automatisk oppfølging, og kontroller vil kunne opprettes manuelt eller automatisk basert på definerte statistiske uttrekksmodeller. Løsningen er nettbasert og finnes i tillegg som en app for bruk ute i felt.

Gjennom kvalitetsmodulen setter man opp sjekklister og gjennomfører kontroller på en effektiv og systematisk måte. Det er enkelt å få ut informasjon om kvalitet på selve oppdraget, område eller på utfører. Utvalg av kontroller kan enten skje manuelt eller automatisk ut fra gitte kriterier. I forbindelse med gjennomføring av kontroller fyller man ut sjekklistene. 

Nøkkelfunksjoner: 

Elsmart Kvalitet app
Denne mobile versjonen av løsningen muliggjør inspeksjon i felt og er komplett integrert med hovedsystemet Elsmart Kvalitet. Appen har fordeler som muligheter for overleveringsprotokoller og bildedokumentasjon. Den kan også benyttes for kvalitetskontroller av P0 ordre, som inkluderer de oppdragene en installatør er prekvalifisert til å utføre for nettselskapet.