Integrér

Eksportér dine data til fakturerings- og bogføringssystemer ved hjælp af vores kommunikationsløsninger til eksterne systemer.

Du skal installere og opdatere enheder automatisk ved hjælp af foruddefinerede profiler. Når du anvender profiler, sikrer du identisk installation af enheder og reducerer manuel konfiguration med parametre og sekvenser, der er forudindstillede og sekvenser, der ikke er unikke for hvert projekt. Vores integrationsværktøjer giver dig mulighed for at ændre profiler uden risiko for tab af indsamlede data som f.eks. målertal eller hændelser.

Vores løsninger arbejder bekvemt sammen med praktisk talt enhver form for tredjeparts-software til målerstyring samt fakturerings- og bogføringssystemer til bearbejdning og arkivering. Når du anvender dine værdifulde data til netværksoperationer og -analyse får du redskaber til mere præcis beslutningstagning og et mere intelligent netværk.

Related stories