Analyse

Håndtering af omfattende intelligente måleraflæsningsprogrammer kræver realistisk validering af indsamlede data, kalkulation, analyse, balancerapporter og eksport af data til faktureringsformål.

For at kunne håndtere fremtidens behov har du brug for et system, der giver præcision, fleksibilitet og skalerbarhed. Vores løsninger hjælper dig med at styre datavalidering via skræddersyede valideringsregler for indsamlede data. Du modtager automatisk en varsling, hvis værdier mangler, overstiger eller er mindre end de indstillede grænseværdier, ikke er verificeret af måleren, er negative værdier, eller hvis der er indikation af løbske målere.

Du kan så bruge vores system til at indstille kalkulationsregler til at kalkulere de manglende værdier. Reglerne er tilgængelige til korrektion af enkeltværdier, interpolation af enkeltværdier, erstatning af kalkulation, profilkalkulation og lineær interpolation.

Anvendelse kan balancere kalkulationer med import af topologisk information fra dit geospatiale system (GIS).