Måling

Du skal håndtere et udvalg af intelligente målere, kommunikationsprotokoller og forbundne systemer til el, vand, gas og fjernvarme. Vi tror på, at vi ved at anvende åbne standarder og veldokumenterede skalerbare softwareløsninger giver den bedste beskyttelse mod fremtidig uvished.

Metering acquired by Canadian technology firm

Powel signed an agreement to sell its Metering business unit to the Canadian technology firm Volaris Group, to be executed on December 31st, 2018. 

Indsamling

Indsamler automatisk måledata fra praktisk talt enhver installationsmåler, terminal og koncentrator til dine intelligente AMM/AMR - målerapplikationer.

Planlægning

Optimér din ressourceallokering via skræddersyet skemalægning, on-demand aflæsning og afbryderfunktion og styring af hændelser og varslingssystemer.

Styring

Styring af dine kommunikationsenheder og routing-stier for optimeret netværksstyring. Brug målerstyringsfunktioner som f. eks. kontaktstyring, indlæsningskontrol og tarifstyring.

Analyse

Håndtering af omfattende intelligente måleraflæsningsprogrammer kræver realistisk validering af indsamlede data, kalkulation, analyse, balancerapporter og eksport af data til faktureringsformål.

Integrér

Eksportér dine data til fakturerings- og bogføringssystemer ved hjælp af vores kommunikationsløsninger til eksterne systemer.

Måling

Powel Danmark A/S Glostrup

Stationsparken 37, 4. Sal
DK-2600 Glostrup

E-mail: info@powel.dk

Telefon: +45 7070 7404