Infrastruktur

Mange er afhængige af dig for at få dækket deres basale behov for el, vand, fjernvarme eller telekommunikation - døgnet rundt. Vi er engagerede i at sikre os, at du har kapacitet til at klare alle led i værdikæden i din infrastruktur. Din ekspertise og vores brugervenlige og robuste applikationer holder din infrastruktur i gang, rustet til fremtidige udfordringer.

Dokumentation

Dokumentér og justér din infrastruktur, hold den opdateret og gør dine værktøjer til udvikling, distributionsstyring og vedligeholdelse mere effektive og pålidelige.

Planlæg, udform og byg

Planlæg, udform og byg din infrastruktur med intelligent beslutningsstøtte. Styr de underliggende processer og kommunikér med de involverede aktører inden for integrerede GIS-løsninger.

Distributionsstyring

Du kan overvåge og styre hele din kritiske infrastruktur, så du sikrer forsvarlige arbejdsaktiviteter, hurtige svartider og effektiv kommunikation med offentligheden.

Vedligeholdelse og udskiftning

Registrér vedligeholdelsesbehov online direkte fra marken, opstil vedligeholdelsesplaner og arbejdspakker, gennemfør risikoanalyser, beregn omkostninger og håndtér dine arbejdsordrer.

Infrastruktur

Powel Danmark A/S Glostrup

Stationsparken 37, 4. Sal
DK-2600 Glostrup

E-mail: info@powel.dk

Telefon: +45 7070 7404