Week Ahead Operations

Sørg for at få supplerende indtægter ved at investere i de ugentlige reservemarkeder.

Investér i ugemarkederne

Hveruge står du over for den samme udfordring: Hvordan skal du fordele dine energiressourcer for at få den største fortjeneste? Dette er udfordrende, når man sammenligner ugemarkeder med dagsmarkeder.

Du ønsker at afgive bud på de sekundære servicemarkeder. Men hvordan bør du fordele dine ressourcer mellem ugemarkeder og markeder med en kortere tidshorisont? Hvordan er prisforventningerne sammenlignet med spotmarkedet? Hvad nu, hvis spotmarkedet overrasker? Alle disse variabler kræver, at du har et godt overblik over alle dine ressourcer og markedets forventninger. Du har brug for et værktøj, der sammenligner alle alternativerne. Vores løsning sætter dig i stand til at håndtere alle variabler i en smidig og sammenhængende arbejdsproces. Du får overblik over alle dine nuværende forpligtelser og systemdata. Scenarieanalyse og optimering foretages for at hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger.

Nøglefunktioner