Long and Mid Term Planning

Maksimér værdien af dine ressourcer med prognoser og planlægning.

Planlæg dine ressourcer over årstider og år

Hvordan du planlægger at fordele dine knappe energiressourcer hen over årstider og år påvirker direkte din virksomheds økonomiske vækst og omsætning.

Du har oplevet energisystemets skiftende natur. Markedspriser så vel som adgangen til ressourcer er påvirket af vejrforhold og den adfærd, som de andre markedsaktører udviser. Forholdene skifter fra årstid til årstid, og hvert år er forskelligt. Du har brug for et sofistikeret værktøj, der kan håndtere dine ressourcer under disse skiftende omstændigheder.

Det er vigtigt, at du har nem adgang til data og planlægningsresultater. Du skal kunne være i stand til at genbruge data i følgende trin. I vores løsninger sættes alt op i en sammenhængende og logisk arbejdsproces, der er konfigureret og tilpasset din måde at arbejde på.

Nøglefunktioner