Planlægning

Træf oplyste beslutninger baseret på de relevante lovgivningsmæssige krav og standarder tidligt i processen med vores brugervenlige 3D-løsninger.

Visualisér dine valg

 

I dag kræver levering af reguleringsplaner, at du har fuld kontrol over karakteristika, linjer og overflader. Vi sætter dig på rette spor med automatisk tilretning og klar-til-brug skabeloner hele vejen frem til levering.

Arealplanlægning i 3D kræver fleksibilitet, overblik og forbindelse til relevante standarder.

Brug vores løsninger til at analysere terrænet og træffe de bedste beslutninger for området ved at visualisere dine gode valg. Tag et tværsnit af beliggenheden og indsæt 3D-modeller af planlagte bygninger, så du på denne måde visualiserer fremtidige indgreb.

Nøglefunktioner