Powel er inviteret og deltager i Horizon 2020, EUs største forsknings- og innovationsprogram

Vattenfall vælger Powels iAM DMS som sin testløsning i forskning- og innovationsprogrammet UPGRID. 

Projektet, som har fået tildelt over €12 millioner (90 millioner DKK) fra EU, vil omfatte smart grid i bred forstand med vægt på implementering af omkostningseffektive løsninger for overvågning og styring af lav- og mellemspændingsnettet.

Projektgruppen for Horizon 2020 består af et pan-Europæisk konsortium med 19 deltagere fra syv lande. Den ledes af Iberdrola, Spaniens største energiselskab. Deltagere vil drive fire live smart grid demonstrationsområder i distributionsnettet i Sverige, Spanien, Portugal og Polen. 

Vattenfall, som er ansvarlige for en af de vigtigste arbejdspakker i forskningsprojektet, har inviteret Powel til at bidrage med installation og videreudvikling af vores driftstøtteløsning Powel iAM DMS (Distribution Management System) til det svenske testområde.

Med tæt ved €80 milliarder i tilgængelige midler er Horizon 2020 det største forsknings- og innovationsprogram nogensinde inden for EU. Fokus er på forskning, som resulterer i innovation og nye forretningsmuligheder, som skal skabe vækst i EU regionen. Programmet vil se på udfordringer, som skal løses snarest og har som mål at finde reelle løsninger og svar på disse. En af udfordringerne, som er blevet identificeret, er hvordan, man tilfredsstiller et stadig stigende energibehov samtidig med, at man kæmper mod klimaforandringer.

Forskningsprojektet UPGRID har som mål at realisere åbne, standardiserede og integrerede forbedringer af lav- og højspændingsnettet. De overordnede mål er at udvikle og teste innovative løsninger for avanceret drift og udnyttelse af lav- og mellemspændingsnettet, med hovedfokus på leveringskvalitet og effektiv håndtering af afbrydelser i strømforsyningen.

Programmet vil bidrage til udviklingen af næste generations IKT infrastruktur for Smart Metering og Smart Grid, og analysere omkostninger for investering og drift, fremtidige forretningsmuligheder og anvendelse af forskellige typer udstyr som målere, sensorer og fjernstyret kontroludstyr i nettet.

”Horizon 2020 projektet passer til vores strategi for innovation og vedvarende forbedringer i energisektoren. Projektet giver os muligheden for at teste og videreudvikle vor driftsstøtteløsning Powel iAM DMS i et reelt og operationelt Smart Grid. Vi vil bidrage i projektet med både fagkompetence og software med avanceret funktionalitet for overvågning og styring af lav- og mellemspændingsnettet, inklusiv analyser knyttet til leveringskvalitet og afbrydelser både i realtid og til planlægningsformål. Løsningerne fra Powel vil hos Vattenfall blive tæt integreret med avancerede måle- og styringssystemer (AMS) både hos slutkunder og ude i nettet” siger Kjetil Storset, Direktør for Smart Infrastruktur i Powel.

”For Powel er dette en fantastisk mulighed for at synliggøre vores ekspertise inden for avanceret netforvaltning på en international arena, samtidig med at vi bidrager til at finde reelle nytteværdier og realisere løsninger som understøtter fremtidens energibehov.”

”Målet er, at projektet vil have både en teknologisk, økonomisk og social effekt. De største teknologiske indvirkninger af UPGRID forventes at blive forbedret overvågning og indsigt i kraftsystemer, bedre systemstøtte for lav- og mellemspændingsnet og fremskridt inden for AMS og smarte systemer til hjemmet.”

UPGRID projektet sættes i gang primo 2015 og vil vare i tre år.

 

 

Om Powel
Powel er en ledende leverandør af software løsninger til energiselskaber og har en unik IT-kompetence og omfattende brancheindsigt. Powel tilbyder rådgivning og fuld processtøtte for bygning, drift og vedligehold af smart grid infrastruktur. Powel hovedkontor ligger i Trondheim, og leverer forretningskritiske software løsninger og tilhørende ydelser for at hjælpe energiselskaber og offentlige virksomheder med bedre arbejdsprocesser og servicekvalitet. Powel er et privatejet selskab grundlagt i 1996. Firmaet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Schweitz, Tyrkiet og Chile, og har 380 ansatte. For mere information, se www.powel.com

Om Vattenfall
Vattefall er ejet af den svenske stat, og er en af Europas største producenter af elektrisk energi og den største producent af vandbåren varme. Deres hovedprodukter er elektricitet, varme og gas. Vattenfall producerer elektricitet og varme fra seks energikilder – vind, kernekraft, naturgas, biomasse, kul og vand. For mere information, se http://corporate.vattenfall.com/

Om Horizon 2020
Horizon 2020 er EU’s hidtil største forsknings- og innovationsprogram, med næsten €80 milliarder i tilgængelig støtte over syv år (2014 til 2020). Programmet har politisk støtte fra Europas ledere og Europa Parlamentet, og er etableret for at styrke økonomisk vækst og skabe jobs. Forskning og innovation er nøgleord for Horizon 2020, og programmet er baseret på tre grundpiller: Anerkendt videnskab, industriel ledelse og håndtering af samfundsmæssige udfordringer. Målet er at sikre at Europa producerer videnskab i verdensklasse, at de fjerner barrierer for innovation og gør det lettere for den private og offentlige sektor at arbejde sammen om at levere innovation. For mere information, se http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/