Powel har succes med sine løsninger til Vand og Afløb

Powel har i samarbejde med vores partner Geocom Informatik AG i Schweiz, som er ESRI Platinum Partner samarbejdspartner gennemført en større udviklingsproces af vores nye løsning Powel GEONIS som dermed er optimeret til de danske standarder samt vand og afløbs selskaber.

Effektive arbejdsgange

Den nye løsning er designet på en sådan måde, at den bidrager til effektivisere de daglige arbejdsopgaver i forbindelse med projektering, dokumentation, afrapportering mv.

Vi kan dokumentere besparelser

Faktisk er vor nye løsninger så effektive, at studier omkring konkrete kunde-cases viser betydelige besparelser i den daglige drift. Tilbagebetalingstider er ekstremt lave og virksomheden får frigivet ressourcer og/eller omkostningsreduktioner, som skaber en effektiv drift år efter år.

Vore fagpersoner inden for vand og afløb tager gerne et uforpligtende møde, hvor fokus vil være på den gode business case ved overgangs til Powel GEONIS vand og afløbsløsning.

Flere kunder har allerede valgt Powel’s GEONIS

Flere danske kunder har valgt Powel GEONIS løsning til implementering i deres virksomhed. Inden længe forventer vi at informere mere om disse kunde-cases, som vil inspirere andre til at gå samme vej.

Mød os på messer og konferencer

Med den store interesse vi oplever omkring GEONIS løsningen, forventer vi at deltage i en række relevante messer og konferencer resten af året og ind i 2017. Kom og besøg os her eller tag direkte kontakt og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed med at spare penge.

Vi glæder os til at møde jer.

Mere information

Kontakt Powel Account Manager Jan Norsted på e-post eller +45 6130 8667