Powel er partner i AquaGlobe

Skanderborg Forsyningsvirksomhed har sammen med en række andre aktører i vandbranchen taget initiativ til AquaGlobe for at give den danske vandteknologibranche de bedste muligheder for at samle, udvikle og udnytte løsninger og kompetencer. Powel er stolte partnere i AquaGlobe og ser frem til at bidrage til mere innovation og formidling af viden om vand- og vandteknologi.

Overudnyttelse af vandressourcen er den største globale risikofaktor for menneskehedens velbefindende og velstand i de kommende ti år. Det vurderede World Economic Forum allerede i 2015.

Klimaforandringernes konsekvenser bliver tydeligere dag for dag med højere havniveau, grundvandsstigninger og stormflod. Men det betyder også tørke, manglende drikkevand og forurening af vandmiljø over hele verden.

Vi bærer et ansvar

»Der er behov for at se på vores egen rolle, de løsninger, vi allerede har, samt vores ansvar for, at de når ud og gør en forskel for de mennesker, der har brug for dem. FN’s verdensmål har potentialet til at sætte markedskræfterne for vognen med kurs mod en bedre verden. Det er faktisk den eneste måde, vi kan få råd til at gøre en forskel, der rigtigt batter noget. Men der er stadig mange barrierer forude«, siger Aquaglobe i en pressemeddelelse.

Ifølge FN vil halvdelen af verdens befolkning mangle rent drikkevand i 2030. I EU går op mod 40 pct. af drikkevandet til spilde. Nogle byer bruger ca. 40 pct. af deres samlede energiforbrug på at håndtere og pumpe vand, mens 80 pct. af spildevandet bliver ledt urenset ud i naturen med store konsekvenser for vandmiljøet. Den globale vandkrise kan virker uoverskuelig.

Dansk vandteknologi har løsningerne til at minimere spildevand i naturen og bruge slammet til at gøre vandforsyningen energiproducerende. Danmark har et af verdens laveste vandtab, og i Skanderborg ligger de under 6 pct. Danmark står stærkt på energieffektive løsninger i vandsektoren. Hvis mere vand når frem til forbrugerne, og vi producerer energi ved at rense spildevandet, så gavner det både vandmiljø, økonomi og klima. Det betyder mere drikkevand til dem, der tørster.

Vi har løsningerne

I Danmark er der altid rent vand i hanen, og de fleste ved, at det kommer fra det gode danske grundvand. Men sådan har det ikke altid været. Før 1850 døde mange danskere af kolera, der spredte sig fra kloakvand i gaderne til byens brønde eller ud i åerne, som blev brugt til drikkevand. Svaret var at hente drikkevand fra grundvandet og at lede spildevand i kloakrør til behandling andetsteds.

Adskillelsen af drikkevand og spildevand var den bærende løsning, der skabte grundlaget for den danske vandteknologi og gav startskuddet til de livsvigtige løsninger, vi i dag eksporterer til hele verden. Ifølge Miljøstyrelsen stiger eksporten af dansk vandteknologi og vinder markedsandele for andet år i træk.

»Powel har i AquaGlobe fundet et sted, hvor vi sammen med Skanderborg Forsyningsvirksomhed og de andre partner i AquaGlobe kan udvikle nye løsninger til vand- og spildevandsbranchen. Et sted fuld af kreativitet og høje faglige kompetencer og en vilje til at udvikle sig  fremad igennem en klar defineret innovations strategi. Dette er lige i vores ånd og vi i Powel er super stolte over at være med og kan allerede nu se flere nye løsninger tage form,« siger Jan Norsted i Powel Water Danmark.

AquaGlobe skal blandt andet bidrage til at udbrede kendskabet til vandbranchen og dansk vandteknologi, understøtte værdiskabende samarbejder og formidle viden om vand som en livsvigtig ressource i vores dagligdag. Helt centralt er det, at AquaGlobe skal medvirke til at opfylde Vandvision 2015.

AquaGlobe og de omkringliggende områder er omgivet af vandmiljø hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed på Døjsøvej i Skanderborg.