Powel Cloud LER lancering – fuldautomatisk LER udlevering uden besvær

Powel Cloud LER sikrer at din forsyningsvirksomhed overholder LER loven og udleverer nødvendigt materiale til graveaktøren uden at du skal bekymre dig om drift og veligehold af løsningen. Powel sikrer også at løsningen automatisk opgraderes til nyeste versioner uden du skal gøre noget.

Vores nye skyløsning Powel Cloud LER henter automatisk nye LER forespørgsler hos ler.dk, danner og udsender materialet til graveaktøren. Løsningen giver også overblik over hvad der er søgt i et område, og gør det nemt se hvad der er udleveret til hvem og hvornår ved tvister og graveskader. I tillæg sørger Powel Cloud LER for effektiv sagsbehandling ved manuel LER udlevering.

”Den store gevinst ved Powel Cloud LER er at den drives i skyen af Powel og Microsoft, så der er ingen omkostninger til licenser og hardware eller udgifter til drift og vedligehold. Powel overvåger selvfølgelig løsningen og du skal derfor ikke længere planlægge med egne ressourcer for at være sikker på udlevering – heller ikke i ferier. Powel sikrer udleveringen” siger solution manager Torben Windfeld.

Powel Cloud LER kan automatisk levere 100% af alle modtagne forespørgsler, men kan også håndtere projektområder hvorunder forespørgsler skal håndteres manuelt. Powel Cloud LER kan sættes op til at håndtere stedspecifikke vedhæftninger, og for eksempel vedhæfte præcis de borerapporter der er relateret til de ledninger der udleveres plots for.

”Selvom langt de fleste henvendelser kommer og behandles automatisk fra LER, vil I sandsynligvis opleve direkte henvendelser fra borgere. Powel Cloud LER hjælper en medarbejder der ikke nødvendigvis er ledningskyndig til på vegne af borgeren at tegne gravepolygonen og afsende en intern LER graveforespørgsel” siger Windfeld.

PlotArkivet i Powel Cloud LER giver jeres medarbejdere mulighed for at se alt hvad der er bestilt og fremsendt af LER sager til graveaktører. I arkivet bliver alle hændelser logget, så der til stadighed er fuld dokumentation for hvad der er sket. Ved tvister får du således fuld dokumentation for hvad der er sendt til en graveaktør og ved en graveskade kan du effektivt se, hvem der har forespurgt i LER på det sted hvor skaden er konstateret.

 


Powel Cloud LER factsheet

 

Om Powel
Powel er med sine unikke it-kompetencer og sit omfattende branchekendskab en førende leverandør af software-løsninger til både energi- og entreprenørsektoren samt til den offentlige sektor. Vores forretningskritiske løsninger er blevet udviklet i tæt samarbejde med vores kunder. Vi udveksler viden med vores brugere og partnere hver dag, og vi fortsætter med at drive innovation frem via samarbejde med institutioner og forskningsinstitutioner. Powel blev grundlagt i Norge i 1996 og har udviklet sig til et internationalt selskab med 380 medarbejdere og afdelinger i syv lande.
www.powel.dk