GIS-løsninger giver stor nytteværdi for de nordiske netselskaber

GIS-entusiaster fra omkring tyve nordiske netselskaber deltog, da Powel afholdte sit første GIS fagseminar for netselskaber. På programmet var både kundeforedrag og information fra Powel. Dagens to fokusområder var mobilitet og automation.

Esri er verdens førende leverandør på software for geografiske informationssystemer (GIS) og en af Powels vigtigste teknologipartnere. Vore løsninger som bruger teknologi fra Esri bidrager til at effektivisere arbejdsprocesser, uafhængig af størrelsen på netselskabet. 

- Baggrunden for at gennemføre en sådan dag var at vi så behovet for at etablere en mødeplads for branchen hvor man kan sætte fokus på værdiskabelse med ny teknologi, design af nye arbejdsprocesser og vidensdeling for at opnå standardiserede løsninger, siger Richard Schytte, Business Manager i Powel. 

Nye tider – nye udfordringer

Energiselskaber har tilgang til enorme mængder data som kan bidrage til smartere drift. Udfordringen er ofte at mange ikke ved hvordan de udnytter data på den bedste måde og derfor ender med kun at anvende en lille procentdel i sine beslutningsprocesser. I tillæg har informasjonsdeling traditionelt været vanskelig, med data spredt udover forskellige systemer og kun tilgængelig for enkelte brugere. 

- Produkterne baseret på teknologi fra Esri giver enorme muligheder til at finde løsninger på disse udfordringene og fagseminaret handlede om at inspirere, dele erfaringer, og at vise nytteværdi med løsningerne, siger Schytte. 

I tillæg til Powel specialister havde seks netselskaber indlæg hvor de delte erfaringer omkring effektiviseringsprocesser og bedre brug af tilgængelige data. Mange er godt i gang med store digitaliseringsprojekter og deltagerne fik blandt andet hørt om datafangst, besparelser ved målrettet træbeskæring ved linjer, sandtidsdata og monitorering af lavspændingsnettet.

Helt i felt

Betydningen af at involvere montørene i marken (felt) blev påpeget af mange og netselskabet Skagerak fik stor opmærksomhed for sit fremtidsrettede arbejde på dette område. 

- En stor del af en effektiv digitaliseringsproces handler om at flytte simple beslutninger ud i marken (felt) og skabe ”helten i felt”. Det har de fleste indset, men Skagerak har udmærket sig og er kommet langt på dette område. De har defineret klare og tydelige mål i deres strategi for hele netselskabet og har involveret montørerne, altså brugeren, på en utrolig god måde. På grund af dette kan vi nu sammen udvikle gode løsninger på montørernes præmisser, fortæller Schytte. 

Powel arbejder tæt sammen Esri for udvikling af næste generation byggeklodser – en digital tvilling, eller en fuldstændig model som fremstiller det fysiske lag i kraftsystemet, ned til mindste detalje. Den digitale tvilling vil bidrage til understøtte morgendagens mobile og automatiserede arbejdsprocesser på en endnu bedre måde. 

Ønsker du at vide mere om ArcGIS-løsningerne og hvordan du kan skabe ”helte i felt”? Tag kontakt til os i dag!