Danske Eniig intensiverer sin fibersatsning med hjælp fra Powel og 3-GIS

Eniig er resultatet af en fusion mellem to store virksomheder inden for energi, telekommunikation og infrastruktur. De har netop gennemført en proces med at implementere nye IT- og forretningsprocesser i det nye selskab. Et af deres mål er øge muligheden for at koble mange flere kunder til fibernetværket ved at åbne sin infrastruktur op for flere aktører. For at realisere dette er der behov for effektive, brugervenlige og fleksible IT-løsninger.

Det var i sommeren 2016 at EnergiMidt og Himmerlands Elforsyning (HEF) fusionerede og blev Danmarks tredje største energiselskab. De dækker et geografisk område som svarer til ca. en fjerdedel af landet. Danmarks nyeste energiselskab dækker flere forretningsområder, fra el og fjernvarme, til gadelys, energibesparelser og fiberbredbånd.

Solidaritet, samarbejde og dialog mellem de to ligestillede partnere i Eniig er centralt i selskabets filosofi fortæller Mikael Christensen, Head of Project and Documentation i Eniigs fiberafdeling, da han talte på sidste års Powel Dage. I stedet for at lade et af selskaber indtage den ledende rolle i fusionen har ledelsen fra begyndelsen været fast besluttet på at samarbejde for at finde de løsninger, som er bedst for alle. 

Kompleks integration

- Før fusionen blev offentliggjort havde vi allerede bestemt os for at vi ønskede at udfase det gamle systemet og konvertere til et nyt. Vi ville have en løsning hvor vi enkelt kunne konvertere data fra det gamle til det nye system og vi konkluderede at vi med 3-GIS kunne få dækket vore behov på en god måde, siger Henriette Skov, Business Consultant IT i Eniig.

Eniig og Powel er netop færdige med den udfordrende opgave med parallelt at konvertere de to tidligere systemer brugt af henholdsvis EnergiMidt og HEF til den nye 3-GIS platform. Projektet var omfattende og kompliceret og involverede medarbejdere fra hele selskabet som har arbejdet sammen om implementeringen og træning i det nye system.

Eniig benyttede en noget utraditionel overgang fra to selskaber til ét. Selskabet besluttede sig på et tidligt tidspunkt for en ”alt-i-en” strategi. Ikke kun i forhold til at de overgik til it-systemer, som var nye for begge selskaber, men også det faktum at hele selskabet gennemførte denne overgang samtidigt, ikke en efter en.

- Det tidligere EnergiMidt havde gennem en periode overvejet at udskifte systemplatform. Vi begyndte at se på de forskellige muligheder og fandt store forskelle mellem de aktuelle systemer. Hele integrationsprocessen var et omfattende opgave og enkelte systemer kunne slet ikke integreres, sier Maibritt Fyhn Nielsen, Documentation and Implementation Manager i Eniig.

- At få alt færdigt på samme tid var en udfordring, men vi var fast besluttede på at gennemføre hele processen på samme tid og at få alle medarbejdere på det nye system samtidig. Selv om det var en udfordrende proces var vi overbevist om at dette var den bedste måde at gennemføre det på, fortsætter Fyhn Nielsen.

Processer vendt på hovedet

En del af Eniig’s fremtidige strategi er at de ønsker at åbne fibernettet op. I dag ejer og vedligeholder de infrastrukturen og slutbrugeren modtager indhold fra én leverandør. Istedet for denne vertikale struktur satser Eniig på en horisontal tilnærmelse hvor de vi give indholdsleverandører adgang til deres infrastruktur. For at dette skal blive en realitet er der behov for at selskabet samler alle sine data på en sted og det er her hvor Powel og 3-GIS spiller en vigtig rolle.

- Powels styrke ligger i vores evne til at skabe værdi gennem hele værdikæden suppleret af at vi har forretningsviden i flere sektorer. Når Eniig åbner nettet op vil alle deres forretningsprocesser blive ændret, fra måden de behandler data på til processer for planlægning, dokumentation og udbygning af infrastruktur, forklarer Tanja Rask Elbæk, Fibre Solution Manager i Powel. 

- Yderligere vil processer for service og vedligehold ændres og det vil være kritisk for dem at de har muligheden til at integrere systemer og at dele data fra deres dokumentationsplatform. Gennem 3-GIS platformen gør vi data tilgængelig og nemmere at dele, fortsætter Rask Elbæk.  

Forud for fusionen havde EnergiMidt allerede arbejdet tæt med 3-GIS i en periode. De vidste at de ønskede at arbejde på en anden måde og udviklede en business case hvor de så på deres nuværende processer. Et af problemområderne var at de ønskede at arbejde på en anden måde. Fra den gamle måde hvor processer blev udarbejdet i forhold til systemerne, til en ny måde hvor processerne blev vendt på hovedet og man begyndte at arbejde i en retning hvor systemerne i stedet understøttede forretningsprocesserne.

Fleksibilitet og adgang til data

Fyhn Nielsen og Skov fremhæver at 3-GIS er en web-baseret løsning som er en af de store fordele. Med deres gamle desktopløsninger manglede de fleksibilitet og muligheden for enkelt at give mark-arbejdere adgang til data. En anden fordel for dem er at manuel modellering bliver både nemmere og hurtigere med 3-GIS platformen. 

- Vort overordnede mål for fiber er at ved at åbne nettet op for mere end en leverandør skal vi sikre skalerbarhed for fremtiden. Dette er en enorm forandring for hele branchen og Eniig ønsker at være førende ved at være visionær og møde fremtiden med noget helt nyt, siger Fyhn Nilsen.

- Adgang til digitale og mobile værktøjer for vore entreprenører var et vigtig område hvor vi ønskede forandring. Når vi importerede et projekt ind i vores gamle system så tegnede vi ikke hele projektet. Hvis det var nødvendigt med forandringer var det vanskelig at modificere disse, så vi var ofte tvunget til at starte på ny. Forhåbentlig vil 3-GIS gøre det simplere at implementere forandringer ude i marken, fortsætter hun.

Et inspirerende partnerskab

- Vi har allerede arbejdet med Powel i mange år på energisiden så Powel har god kendskab til både virksomhed og medarbejdere. Dette gør det nemmere at have en åben dialog. Også 3-GIS’s side får vi indtryk af at vi er en vigtig kunde, til trods for at vi er lidt anderledes. Både Powel og 3-GIS lytter til vore behov, noget som gør det nemmere at samarbejde om vore udfordringer, siger Skov.

Eniig siger selv at de er en krævende kunde som er ekstremt dedikeret til at nå sine mål.

- For os er Eniigs dedikation en inspiration. Powel ønsker at være en samarbejdspartner som imødekommer vore kunders behov og kunder som Eniig holder os fokuseret og motiverer til altid at levere og opfylde deres forventninger. Danmark er langt fra at opfylde EU’s mål for bredbåndadgang så vi har behov for at fiberselskaber giver os hurtigere internet. Jeg synes det er fantastisk at Powel kan støtte Eniig’s mål og jeg glæder mig til at arbejde med dem de kommende år og hjælpe dem med at nå deres mål, siger Rask Elbæk.

- Vores forhold til Powel og det tidligere InformiGIS går flere år tilbage i tid. Det har vært nogle åbenbare forandringer i løbet af denne tid og vi har lagt mærke til deres ambition om at være en samarbejdspartner og ikke kun en leverandør. I Eniig er vi positive både omkring vores samarbejde og til den generelle retning Powel bevæger sig i, siger Skov.

Eniig har i dag over 100.000 aktive bredbåndkunder og deres ambition er at blive Danmarks førende fiberleverandør inden 2020. Implementeringsprojektet med Powel begyndte i september 2016 og blev afsluttet i maj 2017. Powels rolle var at gøre det muligt at levere og udbygge hurtigt, sikkert og effektivt som mulig og i tillæg stå for datamigration, implementering og oplæring.