Effektiv arbejdsstøtte til den digitale montør

Forandringens vinde blæser i energi- og forsyningssektoren, hvilket betyder nye måder, at arbejde på, både for virksomheden og deres montører, som f.eks. arbejder med vedligehold af det fysiske net og anlægskomponenter. Interne og eksterne krav til planlægning, gennemførelse og dokumentation omkring person- og leveringssikkerhed, inspektioner mm. kræver effektiv håndtering i dagligdagen for at sikre god økonomi og kundeservice.

Den teknologiske udvikling i datafangst, mobilitet og automatiserede driftsprocesser giver fortsat nye muligheder for at arbejde smartere og mere effektivt.

Powel lancerer nu to nye cloud-baserede vedligeholdelsesløsninger med procesorienterede brugerflader, som gør arbejdsdagen for netselskaber mere enkel og effektiv. Powels nye løsninger Observation Collector og Inspection Collector gør op med de traditionelle arbejdsmetoder; væk fra kontoret og ud i marken til montørerne.

Observation Collector og Inspection Collector er webløsninger med responsivt design, til brug på SmartPhones og Tablets. Løsningerne er intuitive og brugervenlige og udnytter montørens faglige ekspertise til at give kvalificeret tilstandsvurdering af nettet.

Tilstandskontrol af nettet - Inspektion

På samtlige netstationer skal der løbende udføres inspektion. Inspektionen består af en række forhåndsdefinerede kontrolpunkter i definerede inspektionssæt, som er etableret i vedligeholdelsessystemet. I dagens vedligeholdelsesproces planlægges samtlige inspektioner på forhånd, de bliver bestilt og fordelt på hver enkelt montør med en angivet periode for udførelse.

Undersøgelser, vi har gennemført med kunder, viser, at montører besøger ca. 50% af netstationerne årligt i forskellige sammenhæng. Målet med Inspection Collector er at gøre det muligt for montører, at de skal kunne udføre inspektioner i tillæg, når de alligevel er i nærheden af en netstation.

- Montørens GPS position bruges til at visualisere tilgængelige inspektioner i kortet, forklarer Richard Schytte i Powel. Montøren vælger nemt inspektionen for en netstation, som ikke er udført. Så kan han udføre inspektionen, registrere eventuelle afvigelser og afslutte den pågældende inspektion på stedet.

Afvigelser registreres med tilstand, eventuelt uddybende tekst og foto som uploades og yderligere opdaterer vedligeholdelsessystemet.

Løsningen bidrager til bedre udnyttelse af montørens tid, gennem reduceret spildtid og kørsel for montører, som kan plukke arbejdsopgaver fra kortet ud fra disponibel tid og lokation. Planlægning, sagsbehandling og administration reduceres, og flyttes ud i marken.

Registrering af afvigelse og tilstand i marken – Observationer

Prioritering af vedligeholdelsesopgaver kræver et datagrundlag som siger noget om den kontinuerlige udvikling af tilstanden i nettet som forvaltes, og dagens vedligeholdelsesproces er afhængig af forskellige datakilder.

- Baggrunden for Observation Collector var et ønske fra flere kunder om at kunne registrere fejl, afvigelser og observationer i marken, primært ved hjælp af SmartPhones. Yderligere var det et ønske, at disse registreringer blev overført direkte til vedligeholdelsessystemet for videre opfølgning og behandling, siger Schytte.

Som ved løsningen Inspection Collector kan brugeren ved hjælp af løsningens GPS finde anlæg i nærheden af sin position. Kortvisning af komponenter nær brugerens position forenkler registreringen af afvigelser på det rigtige anlæg.

Etter at have valgt anlæg i kortet, hvad enten det er tale om en netstation eller kabelskab, er det enkelt og nemt at registrere afvigelser, som er relateret til mulige kontrolpunkter, som er defineret i vedligeholdelsessystemet. Bruger kan registrerer afvigelsestype, udføre tilstandsvurdering og eventuelt vedlægge yderligere bemærkninger med fotodokumentation.  

- Observation Collector sørger for effektiv indmelding af afvigelser fra marken, og dermed et bedre datagrundlag om tilstanden i nettet, siger Schytte. I tillæg til at man sparer tid, sikrer man bedre datakvalitet, da afvigelser registreres automatisk på de rigtige objekter i vedligeholdelsessystemet.

Nye muligheder - Kortfunktioner og cloud-løsninger

Cloud-løsninger, som Observation Collector og Inspection Collector, er en del af Powels iAM Maintenance løsningsportefølje, som også indeholder Billedeanalyse, en løsning hvor fagpersoner hurtigt kan gennemse og vurdere på billedmateriale indsamlet via helikopter- eller droneflyvning omkring eksempelvis luftlinjer og tilhørende master for at afdække eventuelle afvigelser.

Alle kortfunktionene i iAM Maintenance er baseret på ArcGIS teknologi fra Powels teknologipartner Esri, og cloud-løsningen bliver driftet på plattformen Microsoft Azure, med sikker integration til data lagret lokalt hos kunden.