Afholdes hos Powel Danmark 8. oktober i Glostrup og 9. oktober i Kolding

På denne visionsdag vil I opleve en række redskaber og teknologier, der ikke alene binder organisationen tættere, men også kan: 

• Forebygge ledningsbrud til nedbringelse af varigheden af ikke planlagte vandafbrydelser pr. forbruger og dermed forbedre forsyningssikkerheden 

• Intelligent overvågning af hændelser på ledningsnettet til nedbringelse af reaktionstid i forbindelse med at mindske vandtab i distributionsnettet og dermed forbedre vandselskabets performance i forhold til miljø og udnyttelse af vandressourcerne 

Forsyningsselskaber opererer i dag på et marked med stigende krav om effektivisering og større grad af liberalisering. Derfor er det væsentligt at have en stabil og fremtidssikret IT-løsning, der kan lave beregninger og analyser, så data bliver til nyttig viden. 

Kom og bliv klogere på muligheder samt løsninger og mød oplægsholdere fra Powel Norge. 


PROGRAM:

10.00 Velkommen. Herunder præsentation af Powel’ nordiske/internatio- nale strategi og vision for vandforsyningsmarkedet 

10.15 Præsentation af Powel Water Alert. Identifikation af unormale forbrugsmønstre, reducerer vandtab, giver alarm ved afvigelse, analyse af natforbrug for at afdække små lækager, forbedring med sensorer 

11.00 Pause 

11.15 Præsentation af Powel Ledningsfornyelse. Analysere og vurdere sandsynlighed for ledningsbrud og konsekvens af ledningsbrud. 

12.00 Pause 

12.30 Powel Infiltration Alert. Lækagesøgning og sporing af udsivning og indsivning af uvedkommende vand i afløbssystemet. 

13.00 Powel Pump Operation Alert. Samler information fra drift af pumpestationer afløb og præsentere i dashboard for monitorering og bevidst- gørelse af tilstand, ydelse og ressourceforbrug for at kunne effektivisere og forbedre driften. 

13.30 Opsamling. Opsummering af dagen. 

13.45 Slut

 


Tid og sted:
Mandag den 8. oktober, kl. 10.00-13.45. Stationsparken 37, 4. Sal, 2600 Glostrup
Tirsdag den 9. oktober, kl. 10.00-13.45. Gråbrødregade 9, 1.+ 2. Sal, 6000 Kolding 

Tilmeld dig seminaret
Send e-mail til Jan Norsted eller Peter Gerlich