Vand og spildevand

GEONIS fagspecifikke løsninger til den danske vand og spildevandsbranche er baseret på de nyeste Dandas datamodeller til vand og spildevand, samt design, administrations- og redigeringsværktøjer specielt udviklet til vand og afløb. Disse værktøjer giver effektive og kontrollerede arbejdsprocesser i forbindelse med vedligeholdelse af forsyningernes anlæg. Værktøjerne støtter de forskellige arbejdsgange, og gennem faste kontroller og procedurer sikres øget datakvalitet og nøjagtighed. GEONIS understøtter registreringselementernes komplette livscyklus, fra projektering til udført anlæg, nedlæggelse og afskrivning.

Geocom, firmaet bag GEONIS, har arbejdet på ovennævnte produkter i snart 20 år og har over 250 kunder i EU. Løsningen er oprindelig lavet som en desktop løsning og er siden fulgt med på Esri´s WEB teknologi. Med GEONIS Server er det muligt at få forretningslogikken med ud i WEB og Mobile brugerflader, så alle medarbejdere har tilgang til de samme tidstro data - og med samme høje dataintegritet.

Geografiske data er forretningskritiske i alle forsyningsvirksomheder. Ledningsnettet danner grundlag for alle indtægter, udgifter, investeringer og en lang række andre forretningsprocesser.

Derfor er det vigtigt, at denne intelligente information er korrekt og kan integreres med virksomhedens øvrige forretningssystemer for at optimere forretningsprocesser i organisationen. Dette hjælper med at øge gennemskueligheden og reducere omkostninger.

Fordele på punktform:

GEONIS løsningen er en samlet Enterprise løsning, som har indbygget potentiale til at opfylde behovet for anvendelsen af geografisk information i hele forsyningen, herunder behovet for udveksling med eksterne interessenter.

Som grundlag for at gemme og udstille data til brug i Desktop/WEB/Mobile løsninger benyttes ArcGIS Server og GEONIS Server. Sammen med egne data kan man i løsningen kombinere med data fra eksterne kilder (Online Content) -  eller webservices fra f.eks. grundkortdata fra kortforsyningen eller data fra Danmarks Statistik.

Data, der udstilles fra ArcGIS Online og GEONIS , kan frit tilgås fra Desktop, WEB og Mobile løsninger. Alle ”klienterne” tilgår data på samme måde, og det er altid de samme tidstro og ajourførte data brugerne tilgår. Der er ingen dataredundans og kopiering af data er ikke nødvendig. Mobile løsninger kan sågar benyttes offline – herunder kan editeringer foretaget i offline mode synkroniseres tilbage til den fælles database, når der igen etableres forbindelse til serveren.

Disse muligheder betyder, at en GEONIS løsning indeholder meget mere end summen af de enkelte delsystemer, som indgår i løsningen - lige fra den daglige ledningsregistrering over komplekse netværksanalyser (f.eks. lukkeplaner) til muligheden for at anvende, indsamle og validere data i WEB og App´s. Derudover kan løsningen sættes op til at levere og modtage data fra eksterne systemer, f.eks. Navision, så der skabes sammenhæng i hele forretningen.

De teknologier og selskaber, der danner rammen om denne løsning, vil nu og i fremtiden med sikkerhed skabe yderligere funktionalitet og merværdi, da de er markedsledende på markedsandele og innovation inden for deres specifikke område.

Ved at implementere af en GEONIS løsning, vil en typisk Vand- og spildevandsforsyning opnå betydelig effektivisering og dermed økonomiske fordele: