Nettjenester

Som netejer er du ansvarlig for sikker drift og proaktivt vedligehold af nettet. Samtidig er kunder, installatører og entrepenører afhængig af effektiv kommunikation og præcis information, når de skal arbejde i nettet eller udføre operationer, som kan få konsekvenser for sikkerhed og drift.

Powel har flere brancheførende løsninger som hjælper netselskaber, partnere og kunder til at samarbejde og udveksle information, dokumentation og arbejdsordre - effektivt og sikkert. Dermed er du sikret, at du får den dokumentationen du behøver, at eksterne installatører og entrepenører får den information og støtte de har behov for at udføre arbejdet, og at dine kunder bliver tilfredse med hele processen fra tilslutning til drift.

Powel arbejder kontinuerlig med at forbedre og optimere dine arbejdsprocesser samt tilgængliggøre den information du behøver – hvor og når du har behov. Kontakt os og fortæl om dine behov og visioner for fremtidens netdrift.