Fjernvarme

Det igangværende "grønne skifte" har sat fokus på fjernvarme-industrien som en meget vigtig aktør på energimarkedet ved at tilbyde nytænkning, ny teknologi og innovation. Således står fjernvarmeindustrien foran en spændende fremtid med stor vækst, udvikling og innovation i levering af tjenesteydelser.

Mange eksisterende kraftvarmeværker, som har været drevet af fossile brændstoffer, bliver nu omdannet til at bruge mere bæredygtige og vedvarende energikilder som geotermisk energi, afbrænding af biomasse, varmepumper og solfangere.

Samtidig har industrien fokus på at drage fordel af vigtig forskning i vedvarende solfanger-energi og vind-teknologi. Gennem kombineret kraftvarmeproduktion kan udledningen af ​​drivhusgasser reduceres betydeligt, og fremtidige fjernvarmenet bliver mere decentraliserede, smartere - for ikke at nævne mere effektive.

En ny og grønnere virkelighed forudsætter IT-systemer, der kan levere effektive og intuitive værktøjer til præcis dokumentation af fjernvarmenettet. Med solide løsninger har fjernvarmeselskaber muligheden for at lægge fundamentet for strategisk forretningsudvikling, analyser og beregninger til anvendelse og datadeling med relevante interessenter - hvor som helst, når som helst, fra enhver computer eller bærbar enhed.

Powels fjernvarmeløsninger giver en omfattende platform for drift, vedligehold og beslutningsstøtte - skræddersyet til dine behov og din forretningsstrategi.

Således kan du fokusere på langsigtet rationalisering og optimering af dine tjenester.

Powel fjernvarmeløsninger understøtter dine kerneområder: