Effektiv forvaltning af nettet

I en energiverden hvor Grøn Energi, Smart Energy og Sensorteknologi er blandt stikordene, er netsektoren under hastig forandring. Hos kundene er hurtigladere for el-bil, mikroproduktion, passivhuse og alternative energikilder allerede en del af virkeligheden. Samtidig med at brugsmønsteret for strøm ændrer sig, skal kundene kunne stole på dig, dine ydelser og leverancer. Dette kræver, at du har fuld oversigt over nettet. Dermed kan du tage de rigtige strategiske beslutninger og iværksætte de tiltag, der behøves - når de efterspørges.

Powel har løsninger som understøtter dig i alle faser af netforvaltningen. Vi har ekspertværktøjer, som giver dig mulighed for at projektere, planlægge vedligeholde, få kontrol over fejl- og afbrud, analysere og beregne strømme, simulere forskellige driftssituationer og overvåge nettet i realtid.

Samtidigt understøtter vi arbejdsprocesser til de enkelte roller som på forskellige niveauer arbejder med nettet. Enkle mobile og cloudbaserede løsninger henter akkurat den information brugeren behøver fra GIS og sætter den ind i en enkel og naturlig arbejdsproces.

Vi mener, at den bedste måde at støtte og effektivisere fremtidens netselskaber på, er at visualisere den information der behøves og skræddersy den til hver enkelt rolle gennem åbne grænsesnit. Fortæl os om dine ønsker eller visioner!

Netinformationssystem (NIS)

Driftsstøtte (DMS)

Mobile løsninger i marken