Powel Water Alert - Et smart overblik over vandforsyningen - i realtid!

At kunne opretholde en sikker og stabil forsyning af vores vigtigste ressource, vores drikkevand, har afgørende samfundsmæssig betydning. Powel Water Alert skaber et overblik over forsyningens mange forskellige eksisterende data, og udnytter disse data effektivt i forhold til drift og vedligehold, samt sikrer et optimalt planlægningsgrundlag i relation til fornyelse af ledningsnettet.

Ved at anvende Powel Water Alert kan lækager, vandtab og ringe vandkvalitet forhindres på en effektiv og billig måde. Baseret på information fra digitale vandmålere, anvender Powel Water Alert en maskinlærings-model til at sammenligne data i realtid med forventet forbrug. Dermed kan brugeren både få alarmer og natalarmer ved akutte lækager. Samtidig kan brugeren følge med i, hvordan lækageniveauet udvikler sig i de forskellige forsyningszoner henover tid.

Water Alert - 1

Løbende og historiske afvigelser præsenteres i et kort understøttet af information fra interne IT-systemer. På kortet kan brugeren se forventet og faktisk vandforbrug i de forskellige forsyningszoner - enten i realtid eller historisk. Powel Water Alert giver brugeren besked om hændelser i forsyningens ledningsnet på et tidligt stadie, idet et kort overskueligt lokaliserer fejl. Dette giver mulighed for at reparere lækager og forhindrer vandtab hurtigt og effektivt. Samtidig får brugeren et overordnet overblik over vandbalancen (IWA water balance) i de forskellige forsyningszoner og hjælp til at beslutte, hvilke områder, der bør prioriteres.

Water Alert - 2

 

Løsningen leveres som en skyløsning og anvender eksisterende data, som forsyningen ofte i forvejen ligger inde med – dermed kommer forsyningen hurtigt i gang.

Vil du vide mere om Powel Water Alert? Kontakt os i dag.

Powel Water Alert – fighting water losses!