Powel Ledningsfornyelse

Powel Ledningsfornyelse er et spændende produkt, som giver forsyningen et vigtigt redskab til at træffe omkostningseffektive beslutninger i relation til vedligehold, reparation og fornyelse af forsyningens ledningsnet. Powel oplever stor interesse for løsningen blandt norske kunder, og flere danske forsyninger er også interesseret i løsningen.

Ledningsfornyelse

Powel Ledningsfornyelse udfører en multikriteriumanalyse af forsyningens vand-, spildevand- og  fjernvarmenet, der vurderer risici for uønskede hændelser samt konsekvenser af hændelserne. Eksempler på uønskede hændelser er lækager/brud, indsivning i spildevandsledninger, tilstopning af kloakrør eller udledning af urenset spildevand. For hver af hændelserne beregner løsningen en konsekvens i omkostning.

For hver ledning beregner løsningen en tilstandskarakter (et tal mellem 1 og 5), svarende til et renoveringsindeks, og løsningen visualiserer ricisi for de uønskede hændelser i et kort.

Resultatet af analysen giver forsyningen et godt overblik over samt et godt beslutningsgrundlag i forhold til, hvilke ledninger, der må prioriteres først i forhold til reparation eller fornyelse. Løsningen giver dermed et overblik over de mest omkostningseffektive prioriteringer både på kort og lang sigt - samt bidrager til forsyningssikkerheden.

 

Løsningen er en skyløsning og kræver ingen installation. Powel sørger for opsætning og for dataload i første omgang. Efter et introduktionsforløb kan brugeren selv håndtere løsningen og selv lægge nye data ind, hvis det ønskes.

To af fordelene ved løsningen er:

1.       Brugeren kan selv håndtere de faktorer, der danner grundlaget for prioriteringen og ændre denne.
Det er dermed gennemskueligt hvad, der foregår - og brugeren kan tilpasse det til lokale forhold.

2.       Brugeren kan tilføre ekstra datagrundlag, såsom hændelser, befærdede veje, geologiske lag, industri- udledning, grundvandsstand og brugeren kan selv justere vægtningen i forhold til de øvrige datagrundlag.

Det er dermed muligt skabe et optimalt datagrundlag, der tager højde for lokale forhold i ens forsyningsområde.