GEONIS Spildevand

GEONIS Spildevand understøtter alle krav for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et spildevandssystem.

Data model

Data modellen fra GEONIS spildevands løsning supportere en række nationale og internationale standarder, som Danva´s Dandas, VSA/DSS, Isybau XML, ISO 8601, ISO 8211, DWA og flere. Der ud over er det mugligt at konfigurere og tilpasse modellen med egne særlige behov.

Fagspecifikke arbejdsgange er udgangspunktet for brugerfladen.

Logiske menuer og arbejdsgange er tilrettet spildevands tekniske opgaver. Brugerflade og kort visning kan ligeledes konfigureres og tilpasses egne ønsker.

CAD funktioner

I GEONIS spildevandsløsning, er der implementeret flere funktioner kendt fra CAD. Dette så man ikke behøver have en CAD licens for at kunne understøtte arbejdsgange i forbindelse med projektering og planlægning.

Data Management

GEONIS spildevandsløsning har lang liste af prædefinerede værktøjer til editering af geografisk data. Arbejdsgange kan defineres via objekt relationer. ”Drag and Drop” funktionalitet gør at man nemt kan kopiere flere egenskaber fra f.eks. en brønd til en anden, i en proces. Hvilket er meget tidsbesparende i forbindelse med renovering og nyanlæg.

Rapporter

Standard løsningen kommer med en række prædefinerede rapporter. I tillæg er der GEONIS rapport designer, hvor man kan konfigurere mere specifikke rapporter. Rapporter kan sammenstilles af egenskaber, summerede eller lister samt illustreret med kort relevante kort.

Tracing

GEONIS kommer med en række prædefinerede og spildevandsrelevante net-tracing, samt muligheder for analyserer og visualiserer.

Længde profil

Vælges et ledningsstykke, er det muligt at få vist et længde profil med alle relevante elementer, der er tilknytte ledningsstykket, f.eks. brønde og stiktilslutninger. Længde profilen kan konfigureres og en kobling med kortet og TV-inspektioner, gør det muligt at se, hvor en TV-observation findes i alle 3 visninger på samme tid.

TV-inspektion

TV-inspektionsdata kan lagres vises direkte i GEONIS. Herunder også visning og afspilning af video. Flere video formater er supporteret, dette gælder kendte danske formater samt panoramiske TV fra brønde.

Det er også muligt at sammenholde observationer fra forskellige TV-inspektioner på samme ledning. Dette gør det enkelt, at se hvordan tilstanden udvikler sig over tid, og kan derved bidrager til prioritering af vedligeholdelses opgaver.

Hydrauliske beregninger og analyser

Det er muligt at eksportere og importere data direkte fra GEONIS til f.eks. DHI´s MikeUrban applikation og resultaterne kan importeres direkte tilbage i GEONIS.

Oversigts kort og planer

Oversigts kort er en anden vigtig mulighed i GEONIS. Den automatiske synkronisering med databasen sikre, at oversigts kort altid er opdaterede.

Brug i en Web Browser

Hele GEONIS desktop brugerfladen kan overføres til Web miljø ved hjælp af GEONIS Server. Løsningen fungere uden nogen plug-ins. Efter konfiguration, kan elementer oprettes eller egenskabsdata vedligeholdes, via en web løsning. Flere redlinings værktøjer er også tilgængelige, ligesom muligheden for at indarbejde WMS services.

Mobil løsning

Til brug i marken, er der mobile løsninger, der kan tilpasses efter behov, både online og offline løsninger er tilgængelige for alle slags mobile enheder, både smartphones og tablets.