Erfaren UX-designer som vil jobbe for bærekraftige samfunn

Powel har gjennom målbevisst satsning i mange år bygget opp UX- og designkompetanse som gjør oss i stand til å tilby produkter og tjenester som er markedsledende på brukeropplevelse innenfor industriell IT. Nå leter vi etter en engasjert UX-designer som vil bli med på reisen mot morgendagens bærekraftige løsninger innenfor samfunnskritiske områder som energi, strøm, vann og avløp, fiber, varme og veibygging.

I en spennende periode hvor Powel ser mot internasjonale markeder, vil du bli del av et restrukturert og voksende UX-team som jobber med hele designprosessen – fra innsikt til konseptutvikling, prototyping, onboarding og testing. 

Hos oss får du kombinere hele bredden av din designkompetanse med fagledelse av teamet - i tett samarbeid Powels ulike forretningsenheter og støttefunksjoner. Sammen med UX-teamet får du sette tydelige spor og avtrykk i den helhetlige opplevelsen av Powel som en ledestjerne for gode brukeropplevelser.

Du er en "designpotet"

Som senior designer er du selvstendig og løsningsorientert, og fasilitering av brukerinvolvering kommer naturlig. Du evner å identifisere og omsette behov til kreative skisser og prototyper, som i samspill med utviklingsteam videreutvikles til innovative og motiverende løsninger. Hovedansvaret ditt vil ligge innenfor ett av Powels forretningsområder, men du vil også samarbeide på tvers av de andre enhetene med andre designere.

Du er en stolt fagambassadør

En del av ditt ansvar vil være å videreutvikle og bevise design og tjenestedesign som verdiskapende fagområde for våre kunder, og i Powel som organisasjon. Du er tydelig på design som strategi, og du evner å kommunisere verdien av design gjennom klare eksempler og med virkemidler som enhver kan forstå.  

Du synes digitalisering er spennende

Powels unike kombinasjon av brukerinnsikt, fagkunnskap og teknologi, gjør at vi kan tilby digitale løsninger som effektiviserer arbeidsprosesser og forenkler det komplekse. Derfor bør du være en digital tenker som er oppdatert på faglige trender og muligheter innenfor digitalisering av arbeidsoppgaver og tjenester. Du er vant til å samarbeide med kunder og ulike roller innenfor en organisasjon, og evner å se utfordringer fra ståstedet til andre fagområder.

Du motiveres av å jobbe for bærekraftige og trygge samfunn

Hos Powel får du en unik mulighet til å jobbe med engasjerte kunder som alle har det til felles at de skaper tryggere, mer bærekraftige og effektive samfunn. Powels løsninger bidrar til at våre felles naturressurser utnyttes enda bedre, og at tusenvis av helter verden over gjennom sine jobber kan sikre familier og samfunn de tjenestene de trenger for å kjenne seg trygge, informerte og involverte.

Dette vil hjelpe deg til å gjøre en god jobb for oss:

Dersom du ønsker du å se ting i et større perspektiv, samtidig som du er opptatt av struktur, interaksjon, samhandling og visuell opplevelse, ta kontakt med oss!

Vi tilbyr:

Arbeidssted: Trondheim eller Oslo.

Send kort søknad med portefølje, CV og vitnemål/karakterutskrift til recruitment@powel.com innen 21.desember

Merkes med “Senior designer” og ditt navn. 

Er du nysgjerrig og ønsker å høre mer? Ta kontakt med Magnus Olderø Sæther: magnus.saether@powel.no, tlf. 90992899