El och fiber

I en värld där grön energi, smarta mätare och sensorteknik är bland nyckelorden är elbranschen i ständig förändring. För kunderna är snabba laddare för elfordon, mikroproduktion, passiva och alternativa energikällor redan en del av verkligheten. Medan energimönstret står under förändring, måste också kunderna kunna lita på dig och din leverans av tjänster. Detta kräver att du har full kontroll över elnätet och tar rätt strategiska beslut och vidtar de åtgärder som behövs.

Powels lösningar ger dig stöd inom alla faser av nätverkshantering. Våra verktyg låter dig projicera, planera underhåll, ha kontroll över fel och avbrott, analysera och beräkna elproduktion, simulera olika driftsituationer och övervaka nätet i realtid.

Allt detta samtidigt som vi också stödjer arbetsprocesserna för de olika roller på olika nivåer som det arbetas med dagligen. Enkla mobila och molnbaserade lösningar hämtar exakt den information som användaren behöver från GIS och får därmed ett enkelt och naturlig arbetsflöde.

Vi tror att det bästa sättet att stödja och effektivisera framtida nätbolag är att göra informationen tillgänglig där den behövs och anpassa den till varje roll genom öppna gränssnitt. Berätta gärna för oss om dina önskemål eller visioner!

Förvaltningslösningar

Driftstöd (DMS)

Powel iAM DMS. Totallösning för driftsstöd och kundvarsling för nätbolag.

Fältstöd