Kurs på forespørsel

3D Terreng: Grunnkurs

Grunnkurs for brukere som ønsker en grunnleggende innføring i Gemini Terreng til bruk i prosjekteringssammenheng.

3D Terreng: VA-Prosjektering

Kurs for brukere av Gemini Terreng som trenger en grundig gjennomgang av funksjonene i VA-prosjektering.

3D Terreng: Veg og kryss

Kurs for brukere som trenger en grundig gjennomgang av funksjonene for vegprosjektering og kryssutforming.

3D Terreng: Prosjekteringsoppgaver

Kurs for brukere som skal jobbe med prosjekteringsoppgaver, med hovedtema prosjektering av boligfelt.

3D Basis: 3D visualisering

Kurs for brukere som trenger en grundig gjennomgang av funksjonene.

3D Basis: Oppfriskning/oppdatering

Kurs for deg som trenger en gjennomgang av nyheter eller en generell oppfriskning.

3D Basis: Systemtilpasning

Kurs for brukere av Gemini Terreng som ønsker å lære mer om det tekniske i programmet.

Oppmåling: Anleggsoppmåling

Kurs for brukere av Gemini Oppmåling som jobber med landmåling og dokumentasjon med fokus på kvalitetskontroll.

Oppmåling: Eiendomslandmåling

Kurs for brukere som jobber med oppmåling og dokumentasjon av eiendomsdata i henhold til Matrikkelen.

3D Tunnel: Tunneloppgaver (Nyhet!)

Kurs for brukere som jobber med tunnel og skannoppgaver.

3D Plan: Planarbeid/analyse

Kurset inneholder et tilpasset grunnkurs, og deltakerne vil få i oppgave å konstruere en plan fra A til Å. Forkunnskap Deltakere bør ha god forståelse av PC og Windows, løst relevante oppgaver i...

Anbudskalkulasjon med ProAdm

For anleggsledere og kalkulatører hos entreprenører.

Driftskurs med ProAdm

For anleggsledere hos entreprenører.